fbpx

Autoremonditöökodade igapäevatöös esineb sageli juhtumeid, kus autoomanikud on töökoja poole pöördunud sooviga remontida või välja vahetada mõni kohustuslikul tehnoülevaatusel saatuslikuks saanud detail või likvideerida probleem. Nii mõnigi kord tuleb hilisema töökojapoolse kontrolli käigus ilmsiks aga veel probleeme, mida tehnoülevaatus kas ei märganud või ei pidanud vajalikuks märgata.

Keda usaldada?

Tekib küsimus, kumba ülevaatajat usaldada? Tehnoülevaatuse eesmärk on hoida meie teed puhtana sõitjale, kaasreisijatele, teistele liiklejatele või keskkonnale ohtlikest autodest. Uute autode ülevaatus tuleb teha iga kolme või kahe aasta tagant ning vanemate, kui 10-aastaste autode omanikel on tehnoülevaatusel käimine iga-aastane kohustuslik protsess.

Eestis osutavad tehnoülevaatusteenust Maanteeametiga halduslepingut omavad eraõiguslikud äriühingud, kes on tunnistatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt pädevaiks mõõtjaiks.

Sõiduk ei läbi tehnoülevaatust, kui sellel esineb oluline või ohtlik rike, kui aga sõidukil esineb üksikuid (erinevates sõlmedes ja valdkondades) väheolulisi rikkeid või puuduseid, siis see ei takista tehnoülevaatuse läbimist. Ehk siis tegeletakse tehnoülevaatusel.

Seega, kas tehnoülevaatuselt läbi saanud auto on ilmtingimata laitmatus sõidukorras? Kindlasti seda väita ei saa, kuna tehnoülevaatusel jäätakse sihilikult kahe silma vahele detailid, mis ei ole eluliselt olulised sõiduki ohutuse suhtes.

autoremont

Mida tehnoülevaatusel ei kontrollita?

Näiteks ei pöörata tähelepanu hooldusülevaatusel kontrollitavatele asjadele nagu vedelike tasemed, erinevate mootoridetailide ja filtrite, rihmade jms seisukorrale. Kerel esinevad väiksemad defektid, mis võivad autoomanikule ajapikku suurt peavalu tekitama hakata (ning ühel hetkel ka ülevaatusel saatuslikuks kujuneda) ei ole tehnoülevaatuse seisukohast olulised faktorid.

Seega, sõidumugavuse ning auto jätkusuutliku sõiduvalmiduse huvides ei piisa alati tehnoülevaatuselt läbisaamisest, et võiks kindla südamega väita, et auto on korras. Tehnoülevaatus on äärmiselt oluline, kuid vähemalt sama oluline on selle kõrvalt käia regulaarselt ülevaatusel ning hooldusel ka mõnes usaldusväärses remonditöökojas või margiesinduses.

Eeskujulikult hooldatud autoga tehnoülevaatusel probleeme ei teki, küll aga on küllaga juhtumeid masinatest, mis on tehnoülevaatusest läbi tulnud, kuid hooldusel avastatakse õige mitu probleemi.